Skip to main content

Table 1 Forest cover and aboveground carbon stock and density for each island and the State’s Districts

From: Rapid forest carbon assessments of oceanic islands: a case study of the Hawaiian archipelago

Island Counties and districts Forest cover (ha) Aboveground carbon density (Mg C ha−1) Aboveground carbon stock (Tg C)
Hawaii   311,977.0 64.0 + 43.7 20.0
  Hawaii County    
  Hamakua 23,391.8 51.4 + 47.4 1.2
  Kau 63,204.2 67.0 + 43.3 4.2
  North Hilo 18,598.8 93.3 + 49.3 1.7
  South Hilo 67,056.8 72.8 + 41.7 4.9
  North Kohala 8341.1 65.9 + 47.9 0.6
  South Kohala 7057.3 47.7 + 31.9 0.3
  North Kona 28,391.2 30.0 + 35.7 0.9
  South Kona 30,635.5 60.8 + 40.8 1.9
  Puna 65,302.4 66.3 + 36.8 4.3
Maui   75,532.9 67.1 + 47.0 5.1
  Maui County    
  Hana 29,763.6 78.7 + 41.4 2.3
  Lahaina 22,113.8 33.5 + 40.7 0.7
  Makawao 34,542.2 47.5 + 52.7 1.6
  Wailuku 7543.5 61.1 + 39.5 0.5
  Molokai 23,018.2 54.9 + 37.3 1.3
Molokai   23,018.2 54.9 + 37.3 1.3
Lanai   13,048.5 7.6 + 15.1 0.1
Kahoolawe   5391.1 3.0 + 2.5 0.02
Oahu   64,673.4 78.3 + 40.2 5.1
  Honolulu County    
  I 3562.3 77.4 + 39.2 0.3
  II 1648.4 92.4 + 33.3 0.2
  III 2803.9 63.4 + 47.0 0.2
  IV 6669.2 87.9 + 32.9 0.6
  V 10,988.6 95.5 + 32.0 1.1
  VI 14,449.8 80.2 + 38.9 1.2
  VII 4812.6 85.3 + 36.3 0.4
  VIII 5047.9 34.3 + 37.3 0.2
  IX 14,407.3 74.0 + 38.8 1.1
Kauai   56,424.0 80.4 + 35.5 4.5
  Kauai County    
  Hanalei 16,033.8 82.8 + 32.0 1.3
  Kawaihau 9020.1 83.0 + 32.1 0.8
  Koloa 3024.7 78.5 + 43.2 0.2
  Lihue 8886.3 79.2 + 32.7 0.7
  Waimea 19,449.3 78.1 + 39.2 1.5
\